Rad imam Bohinj [[januar 2021]
Rad imam Bohinj [[januar 2021] (!)
[Bohinjska Bistrica]: Skupaj z učenci od 1. do 4. razreda smo v okviru bibliopedagoških ur poznavali Bohinj.