[Bohinjska Bistrica]:Srečanje s Tino Vovk, dipl.m.s. iz Zdravstvenovzgojnega centra Bohinja, ki je predstavila pasti sodobne prehrane.