[Radovljica]: Priznani fotograf Franci Kolman (1923–1992), doma iz Begunj na Gorenjskem, se je leta 1960 zaposlil kot fotograf v Železarni Jesenice. Vključitev v jeseniški Foto klub Andrej Prešeren istega leta je pomenila tudi začetek njegovega umetniškega ustvarjanja, kar se kaže tudi v fotografijah železarske dediščine.