[Radovljica]: Na razstavi, ki sta jo pripravili Anja Poštrak in mag. Barbara Kalan, so predstavljene številne ure, ki jih hranijo v Gorenjskem muzeju v Kranju. Razstavna zgodba nas vodi skozi zgodovinski čas in prostor in pripoveduje, kako so ljudje nekoč dojemali čas. Ure iz zbirk Gorenjskega muzeja nas popeljejo v preteklost, ko je bil urar še cenjen in uporaben obrtnik, v čase, ko ura ni bila le dekorativni element, ampak statusni simbol.