[Bohinjska Bistrica]: Na kratkem predavanju sta nam Martina Vičič Ravnik, dr. med. spec. druž. med. in Tina Vovk, dipl. m. s., predstavili koronavirus in preventivne ukrepe proti okužbi z njim. Koronavirus namreč v zadnjem času dviguje precej prahu v javnosti, zato smo vam skušali podati prave informacije.