[Radovljica]: Re-FOTO je fotografski projekt na temo ponovne uporabe, ki ga pripravlja Društvo fotografov Fotorama. S fotografijo želijo prikazati in navdušiti za različne načine ponovne uporabe v vsakdanjem življenju. Namen projekta je vzpodbuditi bolj racionalno uporabo in skrb za tisto, kar že imamo, namesto da izdelek zavržemo. Pri razstavi sodelujejo slovenska podjetja in posamezniki, ki trajnostno prakso že prakticirajo.