Gorje: predstavo o Debeli repi so pripravile strokovne delavke Vrtca Gorje.